خرداد ۱۱, ۱۳۹۳ | در: مجموعه یادداشت ها

وقتی آسمان قمر در قمر می شود

الهام صادقی

شعبان، ماه عجیبی است.

آسمانِ شب های شعبان، قمر در قمر است؛ ماه باران است.

شعبان، آفریده شده است تا زمانی باشد برای نزول خوبی ها به زمین.

شعبان، ماهِ پیامبر است که خود “رحمتُ لِلعالَمین” است.

شعبان، ماهِ تولدِ کربلاست!

شعبان، ماه تولد بزرگترین قیام تاریخ اسلام است.

شعبان، ماه تولد پیروزی همۀ خون های به حق تاریخ است بر همه شمشیرهای ناحق.

شعبان، ماه تولد امامِ کربلاست و سه تن از یاران اش.

شعبان، ماه تولد امام حسین (ع) و برادرش ابوالفضل (ع) و پسرش امام سجاد (ع) و دیگر پسرش علی اکبر (ع) است، که همه تداعی گر کربلایند.

آری، شعبان؛ ماه تولد کربلاست.

شعبان، ماه تولدِ سرزمین قیامِ حق علیه باطل است.

شعبان، ماه تولد سرزمین پیروی از امام است.

 شعبان، ماه تولد سرزمین قیام علیه خویش است و ماندن در سپاه حق.

شعبان، ماه تولد آزاده مردان است!

شعبان، ماه پیامبر (ص) است که مبعوث شد برای کامل کردن مکارم اخلاقی.

و شعبان، ماه تولد کربلاست که مکارم اخلاقی را کامل کرد.

و شعبان، ماه تولدِ قیام سپاه خداست بر هر آنچه شر در جهان است!

شعبان، مبارک.

فرم ارسال دیدگاه