بایگانی برای شهریور, ۱۳۹۲

یادداشتی درباره نسبت میان شهرام ناظری و راجر واترز یکشنبه شب سوم شهریور ماه به کنسرت شهرام ناظری در  برج میلاد می روی و از انتخابت برای...

گزارشی از آخرین کنسرت شهرام ناظری در برج میلاد شب گذشته اولین شب از کنسرت دو روزه شهرام ناظری ، خواننده با سابقه موسیقی سنتی ایران بود که...