بایگانی برای آبان, ۱۳۹۳

یادداشتی به بهانه سوم آبان ماه ، سالروز درگذشت فریدون مشیری هیچ یادم نیست که اولین آشنایی من با شعر نو با خواندن اشعار سهراب سپهری بود یا...