بایگانی برای فروردین, ۱۳۹۴

یادداشتی بر فیلم سینمایی " رخ دیوانه " به کارگردانی ابوالحسن داودی یک فیلم سینمایی واقعی . ای نمونه ای از یک فیلم سینمایی اصولی برای...