بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۵

نگاهی مختصر به زندگی و اندیشه ژان پل سارتر و سیمون دو بووار چهاردهم آوریل ۱۹۸۶ ( مصادف با ۲۶ فروردین ماه ) و پانزدهم آوریل ۱۹۸۰ ( مصادف...

نقدی بر نقد ِ حیوان آزاری   زنان قبیله ای در آفریقا از کودکی به گردن خود گردنبــندهای مخصوص می بندند تا گردن هایشان به مرور بلند و...