بایگانی برای تیر, ۱۳۹۵

هشتگ (#) در کنار هر عبارتی که قرار می‌گیرد آن را قابل جستجو می‌کند و در شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل توئیتر، کاربران با قرار دادن علامت (#) و...

نگاهی به نمایش «بیگانه » به کارگردانی دکتر مسعود دلخواه   نمایش با نور شدیدی که در چشم تماشاچی می زند آغاز می گردد و تکرار معنا دار این...