بایگانی برای مرداد, ۱۳۹۶

درباره تئاتر «مفیستو» به کارگردانی دکتر مسعود دلخواه   مسعود دلخواه استاد عینیت بخشی به ذهنی ترین پدیده ها است . در یک بررسی اجمالی بر...

یادداشتی بر فیلم ” رگ خواب ”  به کارگردانی حمید نعمت الله رگ خواب ” فیلم بدی است . بد است چرا که قصه ندارد . اگر هم نیمچه قصه ای را بشود به...