بایگانی برای مهر, ۱۳۹۲

یادداشتی بر فیلم «فرزند چهارم» بر سینمای ایران حال سینمای ما خوب است! اما تو باور نکن! مدتی بود که این جمله و جملات از این دست ، ورد زبان...

یادداشتی درباره نسبت میان شهرام ناظری و راجر واترز یکشنبه شب سوم شهریور ماه به کنسرت شهرام ناظری در  برج میلاد می روی و از انتخابت برای...