بایگانی برای آبان, ۱۳۹۲

یادداشتی به بهانه روز جهانی فلسفه رد پای فلسفه همه جای تاریخ هست. هر گوشه و کنار تاریخ را که سرک بکشی و هر واقعه ی تاریخی را که رصد کنی،بی...