بایگانی برای مرداد, ۱۳۹۳

یادداشتی بر کنسرت گروه "چاوک" در فرهنگسرای نیاوران در میان جوانانی که در حوزه موسیقی سنتی فعالیت می کنند، شجاعت اجرای زنده ی ساز و آواز به...

یادداشتی بر نمایش "یوبیتسومه" اثر نیما نادری  اشاره : یادداشت زیر پس دیدن تئاتر "یوبیتسومه" در آخرین اجرای آن ، نوشته شد. یادداشتی که در...

به بهانه کشتار وحشیانۀ فلسطینیان در نوار غزه فردوسی حکیم " هنر" را "شجاعت" تعریف می کند . هنر، شجاعتِ خلق کردن است، شجاعتِ حرکت دادن قلم مو...