بایگانی برای آذر, ۱۳۹۳

 یادداشتی به بهانه اجرای ” رخت فر ” در تماشاخانه آو  لباس و مد همیشه دغدغه اهالی فرهنگ و هنر بوده و هست و در این بین جدا سازی دیدگاه های...

یادداشتی به بهانه در گذشت مرتضی پاشایی ، مجید بهرامی و غلامحسین مظلومی در اثر سرطان  درکوچه پس کوچه های تهران که قدم بزنی ، شمال و جنوب و...