پست ها برچسب خورده با ’بزرگداشت فردوسی

چرا فردوسی در شاهنامه به جای اینکه بگوید " عجم زنده کردم بدین پارسی " به عنوان مثال نگفته است که "زبان پارسی زنده کردم بدین شعر خود " ؟! وقتی...