پست ها برچسب خورده با ’جنگ های داخلی لبنان

  یادداشتی به بهانه سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر در لیبی دعا می کنم که " اَللّهم فُک کُل اَسیر " و صدای تو در گوشم طنین می افکند که با...