پست ها برچسب خورده با ’مرتضی احمدی

یادداشتی به بهانه درگذشت مرتضی احمدی و شب یلدا ما ایرانیان قرن ها است که شب یلدا را جشن می گیریم ، شبی که طدلانی ترین شب سال است ، شبی که دیو...