پست ها برچسب خورده با ’مهتاب کرامتی

یادداشتی بر فیلم «فرزند چهارم» بر سینمای ایران حال سینمای ما خوب است! اما تو باور نکن! مدتی بود که این جمله و جملات از این دست ، ورد زبان...