پست ها برچسب خورده با ’نمایش فریب

نقد فلسفی تئاتر “فریب” از کشور اسپانیا بدون هیچ کلام!فقط حرکات بدنی، موسیقی و رقص سایه ها! آنچه را که “فریب” روایت می کرد حتی کودکی هم...