پست ها برچسب خورده با ’نمایش Pythian Oratorio

یادداشتی بر تئاتر Pythian Oratorio محصول کشور لهستان تصویری که ولادیمیر استانیفسکی از معبد دلفی ارائه می دهد، تصویری است روشن، واضح و روان....