پست ها برچسب خورده با ’پینک فلوید

یادداشتی درباره نسبت میان شهرام ناظری و راجر واترز یکشنبه شب سوم شهریور ماه به کنسرت شهرام ناظری در  برج میلاد می روی و از انتخابت برای...